Werknemer

Tegenvallend pensioen?

Er bestaat een reële kans dat u in het verleden een hogere verwachting van uw pensioen had dan dat u via uw laatste uniforme pensioenoverzicht (UPO) te weten bent gekomen. Dit heeft meerdere oorzaken:

  • De levensverwachting in ons land neemt toe. Dat betekent dat uw pensioen dus langer uitgekeerd zal moeten worden. En hier is in het verleden door de pensioenuitvoerder niet altijd voldoende rekening mee gehouden. Het korten op uw pensioenuitkering (het zogenaamde afstempelen) of het vervallen van toeslagen (om inflatie te compenseren) is hiervan een vervelend gevolg;
  • Uw pensioen wordt belegd en door verkeerde beleggingskeuzes kan het pensioenkapitaal aanzienlijk in waarde zijn afgenomen;
  • De rentestand is bepalend voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Door de huidige rentestand kan uw pensioenuitkering nu flink minder zijn dan u in het verleden is voorgerekend.

Andere factoren die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden, zijn een versobering van uw pensioenregeling (uw werkgever heeft in het verleden de pensioenregeling omgezet van eindloon- naar middelloon of zelfs naar beschikbare premie), onjuiste keuze bij waardeoverdracht, afkoop van kleine pensioenen en echtscheiding.

Wij bieden de oplossing als uw pensioen niet voldoende blijkt te zijn. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek doen wij u een voorstel voor een op maat gemaakt advies.


Verloren gewaand pensioen boven water

Het valt ons op dat steeds vaker mensen zich bij ons melden die op het punt staan om met pensioen te gaan en niet tevreden zijn over de communicatie van hun pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds). Het blijkt nog al eens dat er klaarblijkelijk pensioengeld “verdwenen” is. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat de pensioenuitvoerder is overgestapt van het ene automatiseringssysteem naar het andere. Accepteert u niet zo maar de meest recente overzichten als deze afwijken van eerder ontvangen berichten. Hiervoor is het vaak noodzakelijk u te laten bijstaan door een specialist, want door de ambtelijke taal en de rookgordijnen die uitvoerders weten op te wekken, wordt u snel ontmoedigd om hier actie op te ondernemen. Ook hiervoor bieden wij u graag onze expertise aan.