Werknemer

Verloren gewaand pensioen boven water

Het valt ons op dat steeds vaker mensen zich bij ons melden die op het punt staan om met pensioen te gaan en niet tevreden zijn over de communicatie van hun pensioenuitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds). Het blijkt nog al eens dat er klaarblijkelijk pensioengeld “verdwenen” is. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat de pensioenuitvoerder is overgestapt van het ene automatiseringssysteem naar het andere. Accepteert u niet zo maar de meest recente overzichten als deze afwijken van eerder ontvangen berichten. Hiervoor is het vaak noodzakelijk u te laten bijstaan door een specialist, want door de ambtelijke taal en de rookgordijnen die uitvoerders weten op te wekken, wordt u snel ontmoedigd om hier actie op te ondernemen. Ook hiervoor bieden wij u graag onze expertise aan.