Skyworks

Wat heeft De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants voor Skyworks betekend en van welke toegevoegde waarden is er eventueel sprake geweest?

De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants heeft ons enerzijds geadviseerd in de keuze van de pensioensvorm en anderzijds is er namens onze organisatie als onafhankelijke partij bemiddeld met diverse pensioenaanbieders, om zo het pensioencontract tegen zo gunstig mogelijk voorwaarden af te sluiten.

De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants stelt zich zeer persoonlijk en onafhankelijk op. Ze beschikken over een grote hoeveelheid kennis en ervaring van een product dat we allemaal nodig hebben, maar waar niemand eigenlijk voldoende tijd aan kan spenderen. Ze beheersen duidelijk de materie en verzorgen een duidelijk advies. Dit alles in combinatie met de heldere communicatie en een goede bereikbaarheid maakt het dat je een belangrijke zaak als pensioen met een vertrouwd en gecontroleerd gevoel uit handen geeft.

Hoe hebben jullie de uiteindelijke samenwerking met De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants ervaren?

Samenwerken met De Veld & Van den Brule Pensioenconsultants is ons bijzonder goed bevallen. Het is een fijne organisatie om mee samen te werken. Het goede advies en de tijdige en gedetailleerde terugkoppeling op de diverse momenten maakt dat je eenvoudig een goede beslissing kunt nemen. Het werk wordt je uithanden genomen met het gevoel alsof het binnen je eigen organisatie plaats vindt.